Menu:

* Raider (18)

Gildenmitglieder (489)

Name Gildenrang Klasse Volk Stufe Erfolgspunkte I-Lvl Skillung
* Pixelchen Pixelchen Gildenmeister Krieger Mensch 110 19235 933
66
Schutz Tank
[Schutz]
* Blutwolf Blutwolf Rang 1 Paladin Mensch 110 25175 936
71
Heilig Heiler
[Heilig]
* Rhiou Rhiou Rang 1 Hexenmeister Mensch 110 21310 932
62
Gebrechen Range
[Gebrechen]
* Lupina Lupina Rang 2 Priester Worgen 110 21030 925
58
Heilig Heiler
[Heilig]
* Aimé Aimé Rang 3 Schamane Draenei 110 17580 943
68
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
* Andoriana Andoriana Rang 3 Krieger Mensch 110 18915 929
62
Schutz Tank
[Schutz]
* Anestor Anestor Rang 3 Hexenmeister Mensch 110 10740 925
55
Dämonologie Range
[Dämonologie]
* Blîx Blîx Rang 3 Jäger Worgen 110 13600
Treffsicherheit Range
[Treffsicherheit]
* Flípper Flípper Rang 3 Schamane Zwerg 110 11070 928
62
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
* Galega Galega Rang 3 Paladin Mensch 110 19920 913
57
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
* Leia Leia Rang 3 Krieger Nachtelf 110 14885 930
69
Schutz Tank
[Schutz]
* Nemji Nemji Rang 3 Krieger Zwerg 110 21455 922
72
Waffen Melee
[Waffen]
* Nikotia Nikotia Rang 3 Druide Nachtelf 110 19495 927
54
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
* Ninlil Ninlil Rang 3 Schamane Draenei 110 10710 936
64
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
* Solkriss Solkriss Rang 3 Schurke Nachtelf 110 15210 932
62
Täuschung Melee
[Täuschung]
* Tigermilly Tigermilly Rang 3 Paladin Mensch 110 19465 935
61
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
* Yona Yona Rang 4 Schamane Draenei 110 11070 936
63
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
* Kyrant Kyrant Rang 6 Todesritter Zwerg 110 12510 920
56
Blut Tank
[Blut]
Shymalan Shymalan Rang 1 Druide Nachtelf 110 9860
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Trixz Trixz Rang 3 Magier Worgen 110 17775
Feuer Range
[Feuer]
Vadóc Vadóc Rang 3 Schurke Gnom 110 15470
Täuschung Melee
[Täuschung]
Åffly Åffly Rang 5 Hexenmeister Mensch 110 12860
Gebrechen Range
[Gebrechen]
Chrismagdich Chrismagdich Rang 6 Priester Mensch 110 16995
Schatten Range
[Schatten]
Ckone Ckone Rang 6 Druide Nachtelf 110 11830
Wächter Tank
[Wächter]
Drow Drow Rang 6 Schurke Nachtelf 110 15995
Meucheln Melee
[Meucheln]
Egwine Egwine Rang 6 Druide Nachtelf 110 20320
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Fayraona Fayraona Rang 6 Druide Worgen 110 12510
Wildheit Melee
[Wildheit]
Frankthatank Frankthatank Rang 6 Krieger Draenei 110 11370
Furor Melee
[Furor]
Gnomejack Gnomejack Rang 6 Magier Gnom 1 0
-
Grünhaar Grünhaar Rang 6 Druide Nachtelf 110 19385
Wildheit Melee
[Wildheit]
Hasmed Hasmed Rang 6 Druide Nachtelf 110 13970
Wildheit Melee
[Wildheit]
Herzerl Herzerl Rang 6 Magier Gnom 101 10645
Feuer Range
[Feuer]
Hoshy Hoshy Rang 6 Paladin Mensch 110 17330
Heilig Heiler
[Heilig]
Juanador Juanador Rang 6 Druide Nachtelf 110 7980
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Kamikace Kamikace Rang 6 Druide Nachtelf 110 15790
Wildheit Melee
[Wildheit]
Luckie Luckie Rang 6 Jäger Worgen 110 20035
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Nemu Nemu Rang 6 Paladin Mensch 110 20350
Heilig Heiler
[Heilig]
Schischong Schischong Rang 6 Mönch Pandaren 110 17775
Windläufer Melee
[Windläufer]
Shadylady Shadylady Rang 6 Schurke Mensch 110 15700
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Terrorzicke Terrorzicke Rang 6 Hexenmeister Gnom 110 13760
Gebrechen Range
[Gebrechen]
Traudl Traudl Rang 6 Magier Gnom 110 7785
Feuer Range
[Feuer]
Wuno Wuno Rang 6 Druide Nachtelf 110 8930
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Zelyna Zelyna Rang 6 Priester Mensch 110 8665
Schatten Range
[Schatten]
Adrina Adrina Rang 7 Paladin Mensch 110 20035
Schutz Tank
[Schutz]
Aeduccan Aeduccan Rang 7 Hexenmeister Gnom 106 17265
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Aerials Aerials Rang 7 Schurke Mensch 100 10800
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Aiur Aiur Rang 7 Jäger Worgen 85 9295
Überleben Range
[Überleben]
Akina Akina Rang 7 Schurke Mensch 67 10020
Meucheln Melee
[Meucheln]
Alyiah Alyiah Rang 7 Druide Nachtelf 100 13735
Wildheit Melee
[Wildheit]
Anathalia Anathalia Rang 7 Schamane Draenei 110 14885
Elementar Range
[Elementar]
Andestra Andestra Rang 7 Druide Nachtelf 102 8665
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Anela Anela Rang 7 Mönch Pandaren 110 10710
Nebelwirker Heiler
[Nebelwirker]
Antisocial Antisocial Rang 7 Druide Worgen 18 12625
Wildheit Melee
[Wildheit]
Apollina Apollina Rang 7 Krieger Draenei 100 20740
Schutz Tank
[Schutz]
Aralena Aralena Rang 7 Schurke Mensch 100 22960
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Armenda Armenda Rang 7 Krieger Zwerg 61 18885
-
Arshuka Arshuka Rang 7 Paladin Mensch 110 12065
Schutz Tank
[Schutz]
Aschanty Aschanty Rang 7 Priester Mensch 100 14250
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Ashween Ashween Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 110 21300
Rachsucht Tank
[Rachsucht]
Atramedes Atramedes Rang 7 Priester Mensch 110 13570
Schatten Range
[Schatten]
Avejos Avejos Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 110 4110
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Azzlas Azzlas Rang 7 Hexenmeister Mensch 110 18965
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Badbörin Badbörin Rang 7 Hexenmeister Mensch 110 18915
Gebrechen Range
[Gebrechen]
Bady Bady Rang 7 Jäger Nachtelf 110 10815
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Bärchí Bärchí Rang 7 Mönch Pandaren 100 8340
Nebelwirker Heiler
[Nebelwirker]
Baze Baze Rang 7 Jäger Nachtelf 110 24060
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Béar Béar Rang 7 Druide Nachtelf 110 17580
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Beerinator Beerinator Rang 7 Paladin Zwerg 101 21445
Schutz Tank
[Schutz]
Belisma Belisma Rang 7 Druide Nachtelf 101 23115
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Blaire Blaire Rang 7 Hexenmeister Gnom 76 23125
Dämonologie Range
[Dämonologie]
Blutritterin Blutritterin Rang 7 Todesritter Gnom 110 24960
Blut Tank
[Blut]
Blutworg Blutworg Rang 7 Krieger Worgen 110 24960
Furor Melee
[Furor]
Bösezicke Bösezicke Rang 7 Priester Draenei 110 13685
Heilig Heiler
[Heilig]
Bowi Bowi Rang 7 Jäger Mensch 110 19920
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Brennd Brennd Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 100 17740
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Brightblade Brightblade Rang 7 Paladin Mensch 110 15985
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Bronzehammer Bronzehammer Rang 7 Todesritter Zwerg 110 18915
Frost Melee
[Frost]
Bumbumpow Bumbumpow Rang 7 Druide Nachtelf 110 19185
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Burtork Burtork Rang 7 Mönch Pandaren 110 18915
Braumeister Tank
[Braumeister]
Cairlinn Cairlinn Rang 7 Magier Nachtelf 110 19800
Frost Range
[Frost]
Cálli Cálli Rang 7 Paladin Mensch 110 15470
Schutz Tank
[Schutz]
Catja Catja Rang 7 Magier Mensch 100 18890
Frost Range
[Frost]
Ceridwenya Ceridwenya Rang 7 Priester Mensch 46 825
Heilig Heiler
[Heilig]
Chainzye Chainzye Rang 7 Schamane Pandaren 90 12745
Elementar Range
[Elementar]
Chakemo Chakemo Rang 7 Mönch Mensch 45 13325
Windläufer Melee
[Windläufer]
Chickenlilly Chickenlilly Rang 7 Krieger Nachtelf 100 19250
Waffen Melee
[Waffen]
Chobit Chobit Rang 7 Krieger Draenei 96 13080
Schutz Tank
[Schutz]
Choplyn Choplyn Rang 7 Krieger Mensch 90 9615
Schutz Tank
[Schutz]
Chrønix Chrønix Rang 7 Jäger Mensch 100 10475
Überleben Range
[Überleben]
Cindylou Cindylou Rang 7 Priester Mensch 3 0
-
Claris Claris Rang 7 Schurke Mensch 100 7980
Meucheln Melee
[Meucheln]
Cloris Cloris Rang 7 Jäger Draenei 110 20025
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Colin Colin Rang 7 Krieger Mensch 101 8665
Furor Melee
[Furor]
Colleen Colleen Rang 7 Schamane Draenei 110 15790
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
Creamy Creamy Rang 7 Priester Mensch 110 17560
Heilig Heiler
[Heilig]
Crysten Crysten Rang 7 Paladin Draenei 100 12240
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Cyala Cyala Rang 7 Hexenmeister Worgen 106 8555
Gebrechen Range
[Gebrechen]
Darkdesire Darkdesire Rang 7 Todesritter Draenei 110 17560
Blut Tank
[Blut]
Deamøn Deamøn Rang 7 Hexenmeister Worgen 44 10355
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Dkchen Dkchen Rang 7 Todesritter Mensch 110 19185
Blut Tank
[Blut]
Donnerhans Donnerhans Rang 7 Jäger Zwerg 110 4110
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Donya Donya Rang 7 Magier Nachtelf 105 20010
Arkan Range
[Arkan]
Dorania Dorania Rang 7 Hexenmeister Mensch 110 24140
Gebrechen Range
[Gebrechen]
Edrojagg Edrojagg Rang 7 Jäger Worgen 85 9680
Treffsicherheit Range
[Treffsicherheit]
Edrolohn Edrolohn Rang 7 Schurke Worgen 68 11145
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Eisberg Eisberg Rang 7 Paladin Mensch 102 19155
Schutz Tank
[Schutz]
Eleânor Eleânor Rang 7 Druide Nachtelf 85 12040
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Eolora Eolora Rang 7 Paladin Draenei 110 15790
Schutz Tank
[Schutz]
Eradil Eradil Rang 7 Schurke Mensch 100 10375
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Erinnyes Erinnyes Rang 7 Jäger Nachtelf 100 22960
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Falcis Falcis Rang 7 Paladin Mensch 100 10610
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Fanin Fanin Rang 7 Magier Gnom 110 13665
Feuer Range
[Feuer]
Fantà Fantà Rang 7 Todesritter Worgen 110 6265
Unheilig Melee
[Unheilig]
Fellatia Fellatia Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 110 12475
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Finoem Finoem Rang 7 Jäger Nachtelf 20 9365
Überleben Range
[Überleben]
Flinkefeder Flinkefeder Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 102 15540
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Flópelz Flópelz Rang 7 Mönch Pandaren 50 6755
Windläufer Melee
[Windläufer]
Frederika Frederika Rang 7 Hexenmeister Mensch 110 15790
Gebrechen Range
[Gebrechen]
Galadryel Galadryel Rang 7 Priester Mensch 104 19920
Schatten Range
[Schatten]
Galafan Galafan Rang 7 Schurke Nachtelf 110 18915
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Galdi Galdi Rang 7 Krieger Mensch 29 13090
Waffen Melee
[Waffen]
Gallagher Gallagher Rang 7 Mönch Mensch 110 19785
Windläufer Melee
[Windläufer]
Gaýa Gaýa Rang 7 Druide Nachtelf 110 19920
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Gordonf Gordonf Rang 7 Schurke Mensch 110 13475
Meucheln Melee
[Meucheln]
Guine Guine Rang 7 Priester Mensch 100 19375
Schatten Range
[Schatten]
Haldad Haldad Rang 7 Todesritter Zwerg 110 24150
Blut Tank
[Blut]
Hallólchen Hallólchen Rang 7 Hexenmeister Zwerg 93 18325
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Heandl Heandl Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 110 24110
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Hinternkimme Hinternkimme Rang 7 Krieger Nachtelf 41 0
-
Hokmar Hokmar Rang 7 Krieger Mensch 110 8930
Furor Melee
[Furor]
Ihsa Ihsa Rang 7 Schamane Draenei 100 17680
Elementar Range
[Elementar]
Illith Illith Rang 7 Paladin Mensch 107 15670
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Impérius Impérius Rang 7 Priester Draenei 100 12105
Schatten Range
[Schatten]
Innocences Innocences Rang 7 Todesritter Nachtelf 60 0
-
Iri Iri Rang 7 Schurke Nachtelf 110 24995
Meucheln Melee
[Meucheln]
Jamily Jamily Rang 7 Magier Mensch 89 10045
Feuer Range
[Feuer]
Jasi Jasi Rang 7 Hexenmeister Mensch 82 12500
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Jeffster Jeffster Rang 7 Druide Worgen 102 13145
Wächter Tank
[Wächter]
Jimbéam Jimbéam Rang 7 Schamane Draenei 100 12560
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
Jimmî Jimmî Rang 7 Todesritter Gnom 62 7655
Frost Melee
[Frost]
Josephine Josephine Rang 7 Priester Nachtelf 110 14885
Schatten Range
[Schatten]
Julý Julý Rang 7 Magier Mensch 90 13385
Frost Range
[Frost]
Jutztina Jutztina Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 100 0
-
Kathrin Kathrin Rang 7 Schurke Mensch 90 18250
Meucheln Melee
[Meucheln]
Kâtzûy Kâtzûy Rang 7 Magier Mensch 110 19785
Frost Range
[Frost]
Kìck Kìck Rang 7 Magier Worgen 110 14870
Frost Range
[Frost]
Killmanjaro Killmanjaro Rang 7 Jäger Mensch 100 9300
Überleben Range
[Überleben]
Kityun Kityun Rang 7 Mönch Pandaren 90 17690
Windläufer Melee
[Windläufer]
Kiwah Kiwah Rang 7 Jäger Draenei 108 21030
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Kuanyin Kuanyin Rang 7 Mönch Mensch 110 15985
Braumeister Tank
[Braumeister]
Kuolema Kuolema Rang 7 Paladin Draenei 110 22230
Schutz Tank
[Schutz]
Lafaris Lafaris Rang 7 Todesritter Gnom 110 15790
Unheilig Melee
[Unheilig]
Lajaa Lajaa Rang 7 Paladin Mensch 90 16120
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Laralini Laralini Rang 7 Priester Mensch 100 22960
Schatten Range
[Schatten]
Laralinnon Laralinnon Rang 7 Mönch Mensch 100 22960
Windläufer Melee
[Windläufer]
Latetia Latetia Rang 7 Magier Mensch 86 11375
Frost Range
[Frost]
Lattengeorge Lattengeorge Rang 7 Jäger Zwerg 110 19445
Treffsicherheit Range
[Treffsicherheit]
Lebonsen Lebonsen Rang 7 Hexenmeister Zwerg 110 12890
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Lederín Lederín Rang 7 Hexenmeister Mensch 1 0
-
Leeluna Leeluna Rang 7 Jäger Nachtelf 110 8665
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Leeluu Leeluu Rang 7 Schamane Draenei 89 13640
Elementar Range
[Elementar]
Lijara Lijara Rang 7 Magier Draenei 90 12715
Feuer Range
[Feuer]
Lostmònk Lostmònk Rang 7 Mönch Mensch 110 14870
Windläufer Melee
[Windläufer]
Luada Luada Rang 7 Schurke Gnom 110 24110
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Lunâ Lunâ Rang 7 Magier Gnom 85 12040
Arkan Range
[Arkan]
Lupsi Lupsi Rang 7 Druide Nachtelf 100 20295
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Lyff Lyff Rang 7 Mönch Pandaren 91 13445
Windläufer Melee
[Windläufer]
Lølita Lølita Rang 7 Magier Mensch 90 15525
Feuer Range
[Feuer]
Marwena Marwena Rang 7 Todesritter Draenei 100 10655
Blut Tank
[Blut]
Mccooll Mccooll Rang 7 Hexenmeister Mensch 110 13970
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Mcjack Mcjack Rang 7 Jäger Zwerg 100 13435
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Mehlmann Mehlmann Rang 7 Krieger Mensch 101 13970
Schutz Tank
[Schutz]
Mehly Mehly Rang 7 Magier Mensch 110 13970
Feuer Range
[Feuer]
Melendiz Melendiz Rang 7 Krieger Gnom 110 15790
Schutz Tank
[Schutz]
Mellinda Mellinda Rang 7 Magier Draenei 110 17560
Feuer Range
[Feuer]
Mergun Mergun Rang 7 Paladin Mensch 100 8265
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Mestovan Mestovan Rang 7 Krieger Mensch 100 14060
Waffen Melee
[Waffen]
Mintou Mintou Rang 7 Priester Nachtelf 69 19250
Schatten Range
[Schatten]
Mizukí Mizukí Rang 7 Mönch Nachtelf 90 9405
Windläufer Melee
[Windläufer]
Morhi Morhi Rang 7 Hexenmeister Gnom 100 13825
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Morîgan Morîgan Rang 7 Hexenmeister Mensch 104 19920
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Myriaxus Myriaxus Rang 7 Hexenmeister Mensch 62 0
-
Nalakuvera Nalakuvera Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 110 15210
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Nariel Nariel Rang 7 Paladin Mensch 110 21300
Schutz Tank
[Schutz]
Narlakuvera Narlakuvera Rang 7 Paladin Mensch 110 15210
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Naturêfreak Naturêfreak Rang 7 Druide Nachtelf 76 7170
Wildheit Melee
[Wildheit]
Nemjoe Nemjoe Rang 7 Schurke Zwerg 102 21445
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Nemju Nemju Rang 7 Mönch Pandaren 100 18480
Windläufer Melee
[Windläufer]
Nemjutor Nemjutor Rang 7 Jäger Zwerg 100 21145
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Nhya Nhya Rang 7 Priester Nachtelf 86 12325
Schatten Range
[Schatten]
Nieka Nieka Rang 7 Mönch Pandaren 94 8665
Windläufer Melee
[Windläufer]
Nilahn Nilahn Rang 7 Jäger Nachtelf 90 11155
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Ningal Ningal Rang 7 Druide Nachtelf 101 10595
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Nostraçulpa Nostraçulpa Rang 7 Priester Mensch 100 10525
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Ñuclear Ñuclear Rang 7 Todesritter Mensch 90 16120
Unheilig Melee
[Unheilig]
Nymbia Nymbia Rang 7 Schamane Zwerg 110 21415
Elementar Range
[Elementar]
Orici Orici Rang 7 Priester Zwerg 103 21435
Schatten Range
[Schatten]
Pamuy Pamuy Rang 7 Druide Worgen 23 17565
Wildheit Melee
[Wildheit]
Pangchilee Pangchilee Rang 7 Mönch Pandaren 110 24195
Braumeister Tank
[Braumeister]
Pantaria Pantaria Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 110 4995
Rachsucht Tank
[Rachsucht]
Pantea Pantea Rang 7 Hexenmeister Gnom 110 20250
Gebrechen Range
[Gebrechen]
Parastu Parastu Rang 7 Priester Worgen 100 18510
Schatten Range
[Schatten]
Pavaresh Pavaresh Rang 7 Druide Worgen 110 19385
Wildheit Melee
[Wildheit]
Pbär Pbär Rang 7 Mönch Pandaren 100 13145
Windläufer Melee
[Windläufer]
Peechie Peechie Rang 7 Magier Gnom 10 7715
Feuer Range
[Feuer]
Perlol Perlol Rang 7 Mönch Mensch 90 15670
Nebelwirker Heiler
[Nebelwirker]
Piper Piper Rang 7 Paladin Mensch 110 17560
Schutz Tank
[Schutz]
Pixelchens Pixelchens Rang 7 Jäger Gnom 110 19185
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Pixlchen Pixlchen Rang 7 Jäger Worgen 85 14510
Treffsicherheit Range
[Treffsicherheit]
Pixxl Pixxl Rang 7 Priester Gnom 100 16190
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Pixxlchen Pixxlchen Rang 7 Schamane Zwerg 85 14510
Elementar Range
[Elementar]
Pseudoo Pseudoo Rang 7 Schurke Nachtelf 110 19495
Meucheln Melee
[Meucheln]
Pxelchen Pxelchen Rang 7 Magier Gnom 110 19185
Feuer Range
[Feuer]
Quicknick Quicknick Rang 7 Jäger Worgen 110 11305
Treffsicherheit Range
[Treffsicherheit]
Raskal Raskal Rang 7 Krieger Draenei 100 12370
Schutz Tank
[Schutz]
Rheinflamme Rheinflamme Rang 7 Mönch Mensch 90 17630
Windläufer Melee
[Windläufer]
Rheinhai Rheinhai Rang 7 Paladin Mensch 100 20740
Schutz Tank
[Schutz]
Rhuijin Rhuijin Rang 7 Krieger Mensch 90 15575
Waffen Melee
[Waffen]
Rhuma Rhuma Rang 7 Druide Nachtelf 110 18915
Wächter Tank
[Wächter]
Rilah Rilah Rang 7 Magier Gnom 14 20575
-
Ryroko Ryroko Rang 7 Jäger Nachtelf 110 15210
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Safiraen Safiraen Rang 7 Priester Draenei 100 10815
Schatten Range
[Schatten]
Saida Saida Rang 7 Druide Worgen 84 1220
-
Saihko Saihko Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 110 18915
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Saila Saila Rang 7 Schamane Draenei 90 20295
Elementar Range
[Elementar]
Sambafranz Sambafranz Rang 7 Todesritter Mensch 58 19250
Blut Tank
[Blut]
Saphîra Saphîra Rang 7 Jäger Worgen 104 20740
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Saugstaubär Saugstaubär Rang 7 Druide Nachtelf 110 12860
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Sayonara Sayonara Rang 7 Schamane Draenei 110 15670
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Schaitan Schaitan Rang 7 Schamane Draenei 110 20010
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Schary Schary Rang 7 Schamane Draenei 100 18400
Elementar Range
[Elementar]
Schaxx Schaxx Rang 7 Schurke Nachtelf 110 15790
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Schmuserl Schmuserl Rang 7 Schamane Draenei 110 24110
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
Schneiderín Schneiderín Rang 7 Hexenmeister Mensch 1 0
-
Shabah Shabah Rang 7 Schamane Draenei 100 18350
Elementar Range
[Elementar]
Shanna Shanna Rang 7 Priester Nachtelf 110 21310
Heilig Heiler
[Heilig]
Sholazar Sholazar Rang 7 Jäger Nachtelf 100 0
-
Sinfonie Sinfonie Rang 7 Jäger Nachtelf 100 20795
Treffsicherheit Range
[Treffsicherheit]
Siorie Siorie Rang 7 Magier Gnom 90 12250
Arkan Range
[Arkan]
Sky Sky Rang 7 Druide Nachtelf 91 8330
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Solkris Solkris Rang 7 Todesritter Nachtelf 110 15210
Frost Melee
[Frost]
Solkrus Solkrus Rang 7 Hexenmeister Mensch 110 15210
Gebrechen Range
[Gebrechen]
Speckmansmia Speckmansmia Rang 7 Hexenmeister Gnom 53 19250
Dämonologie Range
[Dämonologie]
Spleena Spleena Rang 7 Druide Nachtelf 110 24110
Wächter Tank
[Wächter]
Straker Straker Rang 7 Schurke Mensch 70 9580
Täuschung Melee
[Täuschung]
Svara Svara Rang 7 Todesritter Draenei 100 17680
Blut Tank
[Blut]
Syadira Syadira Rang 7 Todesritter Nachtelf 101 21445
Blut Tank
[Blut]
Taketheseat Taketheseat Rang 7 Schamane Draenei 90 9970
Elementar Range
[Elementar]
Têssa Têssa Rang 7 Jäger Nachtelf 110 10810
Treffsicherheit Range
[Treffsicherheit]
Thogan Thogan Rang 7 Krieger Mensch 110 11070
Waffen Melee
[Waffen]
Thôrim Thôrim Rang 7 Krieger Zwerg 110 19605
Schutz Tank
[Schutz]
Thorval Thorval Rang 7 Schamane Zwerg 110 19920
Elementar Range
[Elementar]
Tiaz Tiaz Rang 7 Priester Nachtelf 13 24735
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Tiffani Tiffani Rang 7 Priester Mensch 107 13970
Schatten Range
[Schatten]
Tollkar Tollkar Rang 7 Krieger Mensch 110 20025
Schutz Tank
[Schutz]
Toobad Toobad Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 110 16665
Rachsucht Tank
[Rachsucht]
Toobaditsme Toobaditsme Rang 7 Druide Nachtelf 110 16395
Wildheit Melee
[Wildheit]
Tsuyósa Tsuyósa Rang 7 Schamane Draenei 85 3155
-
Ugdalf Ugdalf Rang 7 Jäger Zwerg 110 18915
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Untier Untier Rang 7 Druide Nachtelf 100 21455
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Urushihara Urushihara Rang 7 Todesritter Mensch 110 15985
Frost Melee
[Frost]
Valexis Valexis Rang 7 Mönch Nachtelf 30 12215
Nebelwirker Heiler
[Nebelwirker]
Vayu Vayu Rang 7 Todesritter Mensch 110 23325
Blut Tank
[Blut]
Venka Venka Rang 7 Schurke Gnom 86 12325
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Vílae Vílae Rang 7 Schurke Mensch 100 11040
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Ville Ville Rang 7 Hexenmeister Worgen 102 7880
Gebrechen Range
[Gebrechen]
Waller Waller Rang 7 Paladin Mensch 110 13970
Schutz Tank
[Schutz]
Whispering Whispering Rang 7 Magier Nachtelf 110 14885
Feuer Range
[Feuer]
Wilnari Wilnari Rang 7 Paladin Draenei 85 13060
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Wurstkarl Wurstkarl Rang 7 Druide Worgen 34 0
-
Xcer Xcer Rang 7 Paladin Mensch 110 16715
Schutz Tank
[Schutz]
Xerr Xerr Rang 7 Druide Nachtelf 90 15395
Wildheit Melee
[Wildheit]
Xerri Xerri Rang 7 Schurke Mensch 90 16120
Täuschung Melee
[Täuschung]
Xorazz Xorazz Rang 7 Dämonenjäger Nachtelf 110 15790
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Xzer Xzer Rang 7 Magier Mensch 110 16995
Feuer Range
[Feuer]
Xzera Xzera Rang 7 Krieger Mensch 110 16715
Furor Melee
[Furor]
Xzerr Xzerr Rang 7 Mönch Mensch 110 17005
Braumeister Tank
[Braumeister]
Ya Ya Rang 7 Druide Nachtelf 102 19250
Wildheit Melee
[Wildheit]
Yanelle Yanelle Rang 7 Mönch Nachtelf 76 15600
Braumeister Tank
[Braumeister]
Yari Yari Rang 7 Magier Draenei 102 8645
Feuer Range
[Feuer]
Ybl Ybl Rang 7 Hexenmeister Gnom 102 21445
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Yeoh Yeoh Rang 7 Mönch Mensch 67 15670
Braumeister Tank
[Braumeister]
Yisana Yisana Rang 7 Paladin Mensch 90 12810
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Ylvy Ylvy Rang 7 Magier Mensch 110 15790
Frost Range
[Frost]
Yrana Yrana Rang 7 Magier Gnom 100 21445
Feuer Range
[Feuer]
Zauberstaub Zauberstaub Rang 7 Magier Gnom 1 0
-
Zîcklein Zîcklein Rang 7 Druide Nachtelf 102 13425
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Zimeria Zimeria Rang 7 Priester Mensch 110 18915
Schatten Range
[Schatten]
Zinai Zinai Rang 7 Druide Nachtelf 100 18975
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Zurk Zurk Rang 7 Magier Gnom 71 9115
Frost Range
[Frost]
Ødin Ødin Rang 7 Jäger Nachtelf 110 15790
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Ageking Ageking Rang 8 Paladin Zwerg 100 14860
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Agrippîna Agrippîna Rang 8 Hexenmeister Worgen 100 21745
Dämonologie Range
[Dämonologie]
Aikho Aikho Rang 8 Mönch Mensch 110 16280
Braumeister Tank
[Braumeister]
Alexis Alexis Rang 8 Hexenmeister Mensch 67 11075
Dämonologie Range
[Dämonologie]
Alexsis Alexsis Rang 8 Schamane Draenei 100 10960
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Amatiel Amatiel Rang 8 Paladin Mensch 85 7825
-
Amirali Amirali Rang 8 Druide Nachtelf 85 10425
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Anastasja Anastasja Rang 8 Hexenmeister Mensch 100 10800
Dämonologie Range
[Dämonologie]
Anfarah Anfarah Rang 8 Paladin Mensch 100 12650
Schutz Tank
[Schutz]
Annik Annik Rang 8 Priester Zwerg 63 540
-
Aphrodíté Aphrodíté Rang 8 Krieger Mensch 110 10830
Schutz Tank
[Schutz]
Arlendal Arlendal Rang 8 Jäger Nachtelf 94 19505
Treffsicherheit Range
[Treffsicherheit]
Armandros Armandros Rang 8 Druide Nachtelf 71 10405
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Aryur Aryur Rang 8 Todesritter Mensch 110 11605
Frost Melee
[Frost]
Ashigaru Ashigaru Rang 8 Paladin Mensch 110 7980
Schutz Tank
[Schutz]
Auchelius Auchelius Rang 8 Paladin Mensch 30 0
-
Azzrael Azzrael Rang 8 Paladin Mensch 110 7795
Heilig Heiler
[Heilig]
Balubär Balubär Rang 8 Todesritter Mensch 80 2265
-
Battlefight Battlefight Rang 8 Schurke Mensch 94 7290
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Beastman Beastman Rang 8 Schurke Nachtelf 100 6985
Meucheln Melee
[Meucheln]
Blackheaven Blackheaven Rang 8 Todesritter Mensch 100 13735
Frost Melee
[Frost]
Blackzoro Blackzoro Rang 8 Druide Worgen 65 5335
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Blueflag Blueflag Rang 8 Magier Mensch 85 7780
Feuer Range
[Feuer]
Brzll Brzll Rang 8 Schamane Draenei 110 14945
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
Bufu Bufu Rang 8 Paladin Mensch 100 8670
Heilig Heiler
[Heilig]
Calyptra Calyptra Rang 8 Todesritter Gnom 100 12340
Frost Melee
[Frost]
Catranna Catranna Rang 8 Priester Nachtelf 83 4835
Heilig Heiler
[Heilig]
Chrisone Chrisone Rang 8 Paladin Mensch 75 1445
-
Chrónix Chrónix Rang 8 Todesritter Mensch 100 10525
Frost Melee
[Frost]
Cloé Cloé Rang 8 Schurke Nachtelf 90 12695
Täuschung Melee
[Täuschung]
Corhina Corhina Rang 8 Paladin Draenei 85 10300
Schutz Tank
[Schutz]
Cryleen Cryleen Rang 8 Schurke Worgen 90 2810
Meucheln Melee
[Meucheln]
Culròmen Culròmen Rang 8 Magier Mensch 85 10425
Arkan Range
[Arkan]
Cyrâ Cyrâ Rang 8 Priester Gnom 80 1535
Heilig Heiler
[Heilig]
Dámián Dámián Rang 8 Priester Draenei 85 0
-
Darkdevíl Darkdevíl Rang 8 Jäger Nachtelf 110 13825
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Deadbl0054BD Deadbl0054BD Rang 8 Schurke Mensch 85 0
-
Dekadi0EA4FD Dekadi0EA4FD Rang 8 Magier Gnom 8 0
-
Delija Delija Rang 8 Druide Nachtelf 85 0
-
Diere Diere Rang 8 Todesritter Mensch 85 2570
-
Dizaster Dizaster Rang 8 Hexenmeister Mensch 72 6285
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Drmedrasen Drmedrasen Rang 8 Paladin Draenei 81 11160
Heilig Heiler
[Heilig]
Duchovny Duchovny Rang 8 Dämonenjäger Nachtelf 105 0
-
Dukem Dukem Rang 8 Paladin Mensch 100 2295
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Edrolina Edrolina Rang 8 Priester Mensch 85 9680
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Eistroll Eistroll Rang 8 Todesritter Worgen 90 190
Frost Melee
[Frost]
Eistrollchen Eistrollchen Rang 8 Krieger Zwerg 42 330
Waffen Melee
[Waffen]
Ekills Ekills Rang 8 Paladin Mensch 90 16520
Heilig Heiler
[Heilig]
Ékillz Ékillz Rang 8 Mönch Mensch 46 16520
Braumeister Tank
[Braumeister]
Erleuchtung Erleuchtung Rang 8 Mönch Pandaren 60 11705
Windläufer Melee
[Windläufer]
Erscheinung Erscheinung Rang 8 Druide Worgen 85 11705
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Felicya Felicya Rang 8 Mönch Draenei 100 10170
Windläufer Melee
[Windläufer]
Fimera Fimera Rang 8 Paladin Zwerg 90 12695
Schutz Tank
[Schutz]
Firnila Firnila Rang 8 Dämonenjäger Nachtelf 110 12000
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Föder Föder Rang 8 Paladin Draenei 86 13860
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Frosty Frosty Rang 8 Magier Gnom 86 10385
Frost Range
[Frost]
Galdram Galdram Rang 8 Todesritter Mensch 92 13385
Frost Melee
[Frost]
Galdran Galdran Rang 8 Paladin Mensch 100 13385
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Gillêna Gillêna Rang 8 Dämonenjäger Nachtelf 110 19605
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Gintoro Gintoro Rang 8 Krieger Mensch 110 15210
Furor Melee
[Furor]
Glühwhine Glühwhine Rang 8 Dämonenjäger Nachtelf 110 10250
Verwüstung Melee
[Verwüstung]
Hâcke Hâcke Rang 8 Hexenmeister Mensch 48 9245
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Hangs Hangs Rang 8 Krieger Nachtelf 100 2795
Waffen Melee
[Waffen]
Hangss Hangss Rang 8 Druide Nachtelf 100 2780
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Hasentot Hasentot Rang 8 Jäger Zwerg 110 8930
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Hayte Hayte Rang 8 Magier Gnom 86 12885
Frost Range
[Frost]
Hellsicht Hellsicht Rang 8 Priester Nachtelf 110 13665
Heilig Heiler
[Heilig]
Hôllger Hôllger Rang 8 Magier Worgen 51 10095
Frost Range
[Frost]
Horcrux Horcrux Rang 8 Mönch Mensch 110 12900
Nebelwirker Heiler
[Nebelwirker]
Imara Imara Rang 8 Jäger Nachtelf 79 18350
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Jayel Jayel Rang 8 Druide Nachtelf 100 14250
Wächter Tank
[Wächter]
Jelandra Jelandra Rang 8 Hexenmeister Gnom 100 8655
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Jinga Jinga Rang 8 Schamane Draenei 30 160
-
Joesy Joesy Rang 8 Schurke Gnom 104 19000
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Jura Jura Rang 8 Jäger Nachtelf 89 12695
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Kaname Kaname Rang 8 Priester Gnom 100 10170
Schatten Range
[Schatten]
Katelýnn Katelýnn Rang 8 Paladin Mensch 110 10830
Heilig Heiler
[Heilig]
Kênjin Kênjin Rang 8 Magier Mensch 16 10925
Feuer Range
[Feuer]
Kennus Kennus Rang 8 Jäger Mensch 100 5615
Überleben Range
[Überleben]
Kirjava Kirjava Rang 8 Hexenmeister Gnom 72 11215
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Klauth Klauth Rang 8 Krieger Draenei 100 12925
Schutz Tank
[Schutz]
Kleinelfchen Kleinelfchen Rang 8 Druide Nachtelf 90 12560
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Kryl Kryl Rang 8 Schamane Draenei 100 10780
Elementar Range
[Elementar]
Latitzia Latitzia Rang 8 Schamane Draenei 85 0
-
Lhilith Lhilith Rang 8 Paladin Mensch 90 12295
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Liear Liear Rang 8 Magier Mensch 73 6125
Arkan Range
[Arkan]
Locksi Locksi Rang 8 Hexenmeister Zwerg 1 0
-
Lostwarrier Lostwarrier Rang 8 Krieger Mensch 110 14910
Waffen Melee
[Waffen]
Lucylein Lucylein Rang 8 Magier Gnom 85 5440
-
Ludalisl Ludalisl Rang 8 Hexenmeister Gnom 85 3205
-
Luisan Luisan Rang 8 Priester Mensch 85 5860
-
Lumbargo Lumbargo Rang 8 Priester Zwerg 100 9900
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Macgee Macgee Rang 8 Druide Nachtelf 110 11145
Wächter Tank
[Wächter]
Mackyine Mackyine Rang 8 Schamane Draenei 85 5355
Elementar Range
[Elementar]
Madari Madari Rang 8 Priester Gnom 50 7305
Schatten Range
[Schatten]
Maschter Maschter Rang 8 Todesritter Gnom 85 7675
Unheilig Melee
[Unheilig]
Maschty Maschty Rang 8 Priester Zwerg 90 7675
Schatten Range
[Schatten]
Mavelle Mavelle Rang 8 Jäger Nachtelf 74 16115
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Mehrboon Mehrboon Rang 8 Todesritter Gnom 101 10250
Blut Tank
[Blut]
Meldris Meldris Rang 8 Schamane Draenei 92 7905
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
Merylin Merylin Rang 8 Hexenmeister Mensch 80 0
-
Mesto Mesto Rang 8 Jäger Worgen 85 7505
Tierherrschaft Range
[Tierherrschaft]
Mgfly Mgfly Rang 8 Magier Mensch 80 10145
Frost Range
[Frost]
Moemki Moemki Rang 8 Hexenmeister Mensch 33 12040
Dämonologie Range
[Dämonologie]
Morena Morena Rang 8 Hexenmeister Gnom 63 20985
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Nantke Nantke Rang 8 Schamane Zwerg 28 110
-
Narfchicks Narfchicks Rang 8 Schamane Draenei 90 15475
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Neame Neame Rang 8 Schamane Draenei 85 5190
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Neddra Neddra Rang 8 Magier Nachtelf 85 5525
Arkan Range
[Arkan]
Neetia Neetia Rang 8 Priester Nachtelf 85 5850
-
Neolos Neolos Rang 8 Druide Nachtelf 76 1420
-
Neyka Neyka Rang 8 Magier Gnom 29 250
-
Neytíri Neytíri Rang 8 Druide Nachtelf 60 130
-
Nibu Nibu Rang 8 Paladin Mensch 85 5975
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Nicatom Nicatom Rang 8 Krieger Mensch 90 3275
Waffen Melee
[Waffen]
Norre Norre Rang 8 Todesritter Gnom 85 5915
Frost Melee
[Frost]
Nuit Nuit Rang 8 Hexenmeister Gnom 90 12695
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Ocb Ocb Rang 8 Magier Gnom 85 3070
-
Pektin Pektin Rang 8 Magier Gnom 21 0
-
Plâttenpapst Plâttenpapst Rang 8 Paladin Mensch 57 24335
Schutz Tank
[Schutz]
Psych Psych Rang 8 Hexenmeister Gnom 85 760
-
Pyroqt Pyroqt Rang 8 Magier Mensch 110 13250
Arkan Range
[Arkan]
Rasga Rasga Rang 8 Hexenmeister Mensch 100 9495
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Remove Remove Rang 8 Krieger Mensch 110 13845
Waffen Melee
[Waffen]
Roselyrics Roselyrics Rang 8 Priester Mensch 70 685
-
Sandra Sandra Rang 8 Krieger Mensch 90 10395
Schutz Tank
[Schutz]
Satomi Satomi Rang 8 Magier Mensch 85 2750
-
Serenaia Serenaia Rang 8 Priester Worgen 82 8420
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Shadowcut Shadowcut Rang 8 Schurke Nachtelf 25 390
-
Shelké Shelké Rang 8 Schurke Mensch 80 8295
Meucheln Melee
[Meucheln]
Silversonic Silversonic Rang 8 Paladin Zwerg 85 10420
Heilig Heiler
[Heilig]
Silverwar Silverwar Rang 8 Hexenmeister Gnom 61 490
-
Slâx Slâx Rang 8 Todesritter Mensch 85 12040
Frost Melee
[Frost]
Splît Splît Rang 8 Schamane Draenei 85 8585
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Supsub Supsub Rang 8 Schurke Mensch 110 13835
Täuschung Melee
[Täuschung]
Süßezîcke Süßezîcke Rang 8 Schurke Gnom 67 11790
Meucheln Melee
[Meucheln]
Suzuna Suzuna Rang 8 Priester Gnom 102 20740
Schatten Range
[Schatten]
Takeaseat Takeaseat Rang 8 Priester Zwerg 100 11535
Heilig Heiler
[Heilig]
Tamarand Tamarand Rang 8 Jäger Draenei 100 12925
Treffsicherheit Range
[Treffsicherheit]
Tandred Tandred Rang 8 Schamane Zwerg 90 5245
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
Ted Ted Rang 8 Magier Mensch 110 12240
Frost Range
[Frost]
Telaar Telaar Rang 8 Jäger Worgen 61 330
-
Telerias Telerias Rang 8 Druide Nachtelf 102 9725
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Terona Terona Rang 8 Schamane Draenei 110 11860
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
Tiberius Tiberius Rang 8 Schurke Mensch 85 14435
Meucheln Melee
[Meucheln]
Ticci Ticci Rang 8 Druide Worgen 85 5665
Wildheit Melee
[Wildheit]
Todeszwerg Todeszwerg Rang 8 Todesritter Zwerg 89 7405
Blut Tank
[Blut]
Tomomi Tomomi Rang 8 Mönch Pandaren 41 12650
Braumeister Tank
[Braumeister]
Trea Trea Rang 8 Priester Mensch 110 11860
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Trîbun846095 Trîbun846095 Rang 8 Todesritter Mensch 85 0
-
Trueleader Trueleader Rang 8 Priester Nachtelf 110 15005
Heilig Heiler
[Heilig]
Trugbild Trugbild Rang 8 Schamane Draenei 100 12925
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
Tyva Tyva Rang 8 Schamane Draenei 100 10170
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
Umeko Umeko Rang 8 Todesritter Gnom 74 300
-
Unmortal Unmortal Rang 8 Krieger Mensch 110 10375
Furor Melee
[Furor]
Vanîa Vanîa Rang 8 Priester Draenei 90 11200
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Vay Vay Rang 8 Todesritter Nachtelf 100 10170
Unheilig Melee
[Unheilig]
Velvetangel Velvetangel Rang 8 Todesritter Mensch 84 4315
-
Verdandi Verdandi Rang 8 Paladin Mensch 110 4110
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Verwirrung Verwirrung Rang 8 Todesritter Worgen 100 12925
Blut Tank
[Blut]
Whizz Whizz Rang 8 Magier Mensch 90 11450
Feuer Range
[Feuer]
Withkittens Withkittens Rang 8 Druide Worgen 67 11055
Wildheit Melee
[Wildheit]
Wollebär Wollebär Rang 8 Mönch Pandaren 110 9120
Windläufer Melee
[Windläufer]
Wonderful Wonderful Rang 8 Druide Nachtelf 104 10800
Wächter Tank
[Wächter]
Wuffelkuh Wuffelkuh Rang 8 Druide Worgen 34 140
-
Wütendra Wütendra Rang 8 Schamane Draenei 100 12405
Elementar Range
[Elementar]
Xerathy Xerathy Rang 8 Paladin Mensch 103 12775
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Yushi Yushi Rang 8 Krieger Draenei 85 10425
Furor Melee
[Furor]
Zarina07A905 Zarina07A905 Rang 8 Priester Zwerg 85 11555
-
Zarinc5013F6 Zarinc5013F6 Rang 8 Schamane Draenei 80 3410
-
Zôrrô Zôrrô Rang 8 Priester Worgen 104 15140
Schatten Range
[Schatten]
Zwörsch Zwörsch Rang 8 Schamane Zwerg 59 12040
Verstärkung Melee
[Verstärkung]
Zwulf Zwulf Rang 8 Paladin Mensch 90 7125
Heilig Heiler
[Heilig]
ZykasC161A2 ZykasC161A2 Rang 8 Todesritter Mensch 80 2420
-
Zøey Zøey Rang 8 Magier Nachtelf 110 10830
Feuer Range
[Feuer]
Alejaja Alejaja Rang 9 Druide Nachtelf 110 10960
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Alexandric Alexandric Rang 9 Priester Worgen 100 10025
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Blendung Blendung Rang 9 Paladin Mensch 100 12925
Schutz Tank
[Schutz]
Elysya Elysya Rang 9 Priester Pandaren 41 805
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Enzyme Enzyme Rang 9 Priester Mensch 100 13330
Disziplin Heiler
[Disziplin]
Galdi Galdi Rang 9 Paladin Mensch 90 12560
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Grisa Grisa Rang 9 Druide Worgen 100 24075
Wiederherstellung Heiler
[Wiederherstellung]
Grisu Grisu Rang 9 Druide Nachtelf 1 0
-
Housebank Housebank Rang 9 Magier Gnom 19 23740
Frost Range
[Frost]
Jaryel Jaryel Rang 9 Mönch Mensch 90 4665
Windläufer Melee
[Windläufer]
Kalis Kalis Rang 9 Druide Nachtelf 110 10050
Gleichgewicht Range
[Gleichgewicht]
Nantwig Nantwig Rang 9 Krieger Draenei 90 4990
Waffen Melee
[Waffen]
Nightcât Nightcât Rang 9 Druide Nachtelf 92 12750
Wächter Tank
[Wächter]
Nyamh Nyamh Rang 9 Hexenmeister Mensch 13 655
Zerstörung Range
[Zerstörung]
Pyorc Pyorc Rang 9 Schurke Gnom 40 20490
Gesetzlosigkeit Melee
[Gesetzlosigkeit]
Rixxi Rixxi Rang 9 Schurke Zwerg 110 9250
Täuschung Melee
[Täuschung]
Rockorock Rockorock Rang 9 Magier Gnom 110 11295
Frost Range
[Frost]
Sanq Sanq Rang 9 Magier Mensch 100 13830
Frost Range
[Frost]
Serynyti Serynyti Rang 9 Jäger Nachtelf 80 665
Treffsicherheit Range
[Treffsicherheit]
Sprôut Sprôut Rang 9 Krieger Nachtelf 94 12650
Schutz Tank
[Schutz]
Tamano Tamano Rang 9 Druide Worgen 6 0
-
Toivo Toivo Rang 9 Paladin Mensch 110 11345
Vergeltung Melee
[Vergeltung]
Zcud Zcud Rang 9 Jäger Mensch 15 11825
Überleben Range
[Überleben]